cайт з технічних причин тимчасова не працює                               Меню

Головна

Адміністрація школи Профспілка
 • Колектив
 • Методичні об'єднання
 • Виховна робота
 • Майстерня вчителя
 • Учням
 • Батькам
 • Наші досягнення 
 • Органи самоврядування 
 • Бібліотека
 • Соціально-психологічна служба
 • Харчування
 • Оздоровча робота
 • Охорона праці та безпека життєдіяльності
 • Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти
 • Форум школи
 • Зворотній звязок
 • Фотогалерея Карта сайту Про нас
 • вересень 2017
 • жовтень 2017
 • листопад 2017
 • грудень 2017
 • Hавчальний портал «Shkola.ua»
 • Виконавчий комітет Нетішинської міської ради
 • Відділ освіти Нетішина
 • Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
 • ДНЗ №2 "Казка"
 • ДНЗ №9 "Пролісок"
 • Офіційний сайт
  Нетішинської ЗОШ I-III ступенів №4

  Головна

  Фотогалерея

  Карта сайту

  Вакансії

  Про нас

  Статистика

  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0

     

  Виховний процес у школі

   
   

  Виховання процес безперервний. Набуття нових знань, зміна і зміцнення поглядів, переконань, звичок відбувається постійно. Розвиток фізичних і духовних сил дитини вимагає від неї все нових і нових способів порозуміння з оточуючими, що виявляється в її поведінці, діяльності, ставленні до інших людей, до праці, до природи і до самої себе.

   

  Педагогічний колектив в 2017-2018 навчальному році працює над єдиною проблемою: «Формування свідомого громадянина, патріота рідної землі, носія народних традицій.»

  Виховання учнів у  школі здійснюється в контексті національної і загальнолюдської     культури,     охоплює     весь     навчально-виховний     процес, ґрунтується   на   свободі   вибору   мети   життєдіяльності   та   поєднує   інтереси особистості, суспільства, держави і нації.

  Проблема над якою працює методичне об’єднання класних керівників 1-4 класів

  Формування життєвої позиції свідомого громадянина щодо ставлення до свого здоров’я здоров’я інших громадян.

          Проблема над якою працює методичне об’єднання класних керівників 5-8 класів

  Формування життєвої позиції свідомого громадянина з демократичним світоглядом.

         Проблема над якою працює методичне об’єднання класних керівників 9-11  класів

  Формування всебічно розвиненої, патріотично свідомої особистості через впровадження традицій та звичаїв українського народу.

  Мета виховної роботи нашого закладу:

          Розвиток високоосвіченої, соціально активної й національно свідомої людини, що наділена гли­бокою громадською відповідальніс­тю, високими духовними якостями, родинними та патріотичними по­чуттями, яка була б носієм кращих надбань національної та світової культури, здатною до саморозвитку та самореалізації;           

          Виховання громадянина з демократичним світоглядом і культурою, який не порушує прав і свобод людини та з повагою ставиться до історичного минулого своєї «маленької Батьківщини» ;                                                  

          Співпраця з громадськими організаціями , мешканцями мікрорайону;

          Стимулювання творчості та ініціативи.

           Підняття ефективності роботи учнівського врядування;

           Впровадження нових сучасних інноваційних форм спільної діяльності учнів.

   Завдання виховної роботи:

           Формування громадянина - патріота України, підготовленого до життя, з високою національною свідомістю;

           Виховання громадянина з демократичним світоглядом і культурою, який не порушує прав і свобод людини та з повагою ставиться до традицій і культури інших народів;

           Створення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів;

           Виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я.

  Пріоритетні напрямки виховної роботи в 2017-2018н. р.:

           формування особистих рис громадян України, національної свідомості та самосвідомості учнів;

           виховання духовної культури особистості;

            виховання поваги до Конституції та законодавства України, державної символіки;

           формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою;

             утвердження   принципів   загальнолюдської  моралі   на   основі   відновлення   історичної пам'яті;

            збагачення народних традицій, звичаїв;

           виховання свідомого ставлення до навчання, розвиток пізнавальної активності та культури розумової праці;

            формування творчої працелюбної особистості, виховання ци­вілізованого господаря;

            забезпечення повноцінного фізичного розвитку учнів, охорони та зміцнення здоров'я;

           формування екологічної культури учнів, гармонії їх відносин з природою;

           створення умов для творчого розвитку природних обдарувань дитини, залучення учнів до різноманітної діяльності, само реалізації;

           посилення уваги до питань морально-етичного виховання, створення системи успішної профілактики відхилень у поведінці учнів;

           створення умов для соціального захисту дітей, особливо дітей-сиріт та дітей, що залишилися без батьківського піклування;

           зміцнення служби соціальної та психолого-педагогічної допомоги дітям, батькам, сім'ям;

           організація педагогічно-доцільної системи учнівського самоврядування, колективне планування діяльності вчителів та учнів через раду, учнівський комітет;

           доцільне використання можливості позашкільних навчально - виховних закладів для організації позакласної та позашкільної роботи.

  Пріоритетні принципи, на яких базується модель виховної системи школи: гуманізації, народності, зв’язку з життям, індивідуального підходу, системності, розвитку, об’єктивності, наступності і безперервності.

  Управління виховною системою здійснюється на основі:

  -         річного плану роботи школи;

  -         річного плану виховної  роботи ;

  -         річного плану  органів учнівського самоврядування;

  -         річного плану  шкільних методичних об’єднань;

  -         річного плану класних керівників.

  Виховна робота ( зміст, виховні технології, методи та форми )

  -         спланована за тематичними тижнями і виконується з урахуван­ням вікових особливостей учнів:

  Здоровий спосіб життя

   

           Профорієнтаційна робота

   

                                              Право виховна робота

   

                                                         Проблема насильства в шкільному колективі

   

  - спрямована на формування ціннісних ставлень ( за програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»):

  ціннісне ставлення до себе

  Формування основ духовно-морального та фізичного розвитку особистості;

  Усвідомлення основних засад «Я – концепції» особистості;

  Сформованість основних засад «Я-концепції» особистості;

  Сформованість життєвих компетенцій, активної життєвої позиції

   «Здоров’я найцінніший скарб», «Мої права та обов’язки», «Мама, тато і я – спортивна сім’я», «Знати, щоб жити!», «Хочеш бути щасливим – будь!»

  ціннісне ставлення до особистості до сім’ї, родини, людей

  Формування основ національних та загальнолюдських цінностей;

  Усвідомлення цінностей соціального спілкування;

  Засвоєння сімейних, родинних та суспільних цінностей;

  Сформованість соціально-комунікативних компетенцій

  «Гляди, не забудь - людиною будь!», «Як і чим випробовується дружба», «Собори наших душ», «Любов’ю дорожити вмійте», «Людське життя як найвища цінність»

  ціннісне ставлення до праці

  Сформованість понять та уявлень про важливість праці в житті людини;

  Сформованість потреби в праці;

  Сформованість поняття професійного самовизначення;

  Сформованість готовності до творчої праці

   «Допоможи книзі!», «Трудові традиції української родини», «Професії від А до Я», «Економність та господарність – ознака культури», «Ми – знаємо, ми – вміємо, ми – зможемо!»

  ціннісне ставлення до природи

  Сформованість понять та уявлень про довкілля;

  Усвідомлення себе як невід’ємної частини природи, взаємозалежності людини та природи, взаємозв’язок стану довкілля та здоров’я людей;

  Сформованість почуття особистої причетності до збереження природних багатств;

  Сформованість екологічної культури особистості

   «Знай, люби, бережи», «До природи – не неси шкоди», «Дзвони Чорнобиля», «Екологічна майстерня», «Ерудити природи»

  ціннісне ставлення до культури , мистецтва

  Сформованість естетичних почуттів, уявлень і знань про прекрасне в житті і мистецтві;

  Сформованість потреби у спілкуванні з мистецтвом як основи естетичного виховання і художнього сприйняття дійсності;

  Розуміння ролі мистецтва як основи морально-духовного розвитку особистості;

  Сформованість естетичної культури особистості, художньо-естетичних цінностей, створених світовою культурою, цінностей інформаційної культури;

  «Музична спадщина рідного краю », «Казкова феєрія», «Уроки шляхетності», «Музичний калейдоскоп», «Через роки з Любов’ю», літературно музична композиція «Ніч перед Різдвом».

  ціннісне ставлення до суспільства і держави

  Сформованість основних понять про народ, націю, суспільство, державу;

  Усвідомлення єдності власної долі з долею Батьківщини;

  Сформованість потреби у збереженні та примноженні духовного й матеріального багатства українського народу;

  Сформованість активної громадянської позиції та відповідальності за долю України;

   «Пам’ятаймо героїв», «Козацькі розваги», «Конвенція ООН та Конституція України про права дітей», «Збережемо наш скарб – рідну мову», «Колосок пам’яті».

   

          Педагогічний колектив великого значення надає позаурочній гуртковій та спортивній роботі.

         Дієвим засобом у вихованні учнів є шкільна газета «Перехрестя».

   

  Управління виховною роботою школи здійснюють:

  -         директор школи

  -         заступник директора з виховної роботи

  -         педагог  - організатор

  -         практичний психолог

  -         соціальний педагог

  -         керівники методичних об'єднань

  -         класні керівники

  -         органи учнівського самоврядування

  -         батьківські комітети.

  Робота виховної системи школи ефективна завдяки упорядкованості життя шкільного колективу, тобто взаємозв’язку навчальної та позаурочної роботи, координації всіх виховних заходів, чіткого ритму та організації всього життя колективу, наявності єдиного колективу педагогів, учнів та батьків як колективу однодумців, здатних до постійної творчості.
   

  Повернутись на попередню сторінку

  Повернутись на Головну