cайт з технічних причин тимчасова не працює                               Меню

Головна

Адміністрація школи Профспілка
 • Колектив
 • Методичні об'єднання
 • Виховна робота
 • Майстерня вчителя
 • Учням
 • Батькам
 • Наші досягнення 
 • Органи самоврядування 
 • Бібліотека
 • Соціально-психологічна служба
 • Харчування
 • Оздоровча робота
 • Охорона праці та безпека життєдіяльності
 • Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти
 • Форум школи
 • Зворотній звязок
 • Фотогалерея Карта сайту Про нас
 • вересень 2017
 • жовтень 2017
 • листопад 2017
 • грудень 2017
 • Hавчальний портал «Shkola.ua»
 • Виконавчий комітет Нетішинської міської ради
 • Відділ освіти Нетішина
 • Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
 • ДНЗ №2 "Казка"
 • ДНЗ №9 "Пролісок"
 • Офіційний сайт
  Нетішинської ЗОШ I-III ступенів №4

  Головна

  Фотогалерея

  Карта сайту

  Вакансії

  Про нас

  Статистика

  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0

  Рада школи

  Рада школи

  2017-2018 н.р.
  Члени ради (вчителі)
  1. Шелепало Людмила Антонівна
  2. Добровольська Людмила Олександрівна
  3. Власюк Ольга Іванівна
  4. Коритовський Ігор Дмитрович
  5. Костюк Оксана Леонідівна
  6. Сищук Світлана Григорівна
  7. Юзюк Майя Михайлівна
  8. Крошко Алла Володимирівна
  9. Лотюк Валентина Олександрівна
  Члени ради (батьки)
  1. Янович Катерина Валеріївна
  2. Максимюк Оксана Петрівна
  3. Мельничук Алла Миколаївна
  4. Семенюк Тетяна Богдвнівна
  5. Шпинова Світлана Володимирівна
  6. Пилип’юк Лілія Володимирівна
  7. Калабська Оксана Василівна
  8. Ковальчук Лілія Ільнурівна
  9. Парахіна Валентина Василівна


  Члени ради (учні)
  1. Литус Катерина Віталіїна 11-Б
  2. Міщенко Ілона Вікторівна 10-А
  3. Квятковська Людмила Юріївна 10-Б
  4. Чернюк Іванна Миколаївна 11-А
  5. власова Анна володимирівна 9-Б
  6. Тарасюк Дарина Володимирівна 10-А
  7. Маркова Діана Владиславівна 10-Б
  8. Парасіч Надія Сергіївна 11-А
  9. Гармель Ірина Ігорівна 10-Б


  Голови батьківських комітетів 2015 – 2016 н. р.
  Хом’як Надія Ярославівна – 1 – А клас
  Житовоз Ірина Андріївна – 1 – Б клас
  Максимов Андрій Олександрович – 1 –В клас
  Рабчук Світлана Миколаївна – 2 – А клас
  Січковська Лариса Миколаївна – 2 – Б клас
  Карп’юк Тетяна Миколаївна – 2 – В клас
  Парахіна Валентина Василівна – 3 – А клас
  Ткачук Олена Анатоліївна – 3 – Б клас
  Калабська Оксана Василівна – 3 – В клас
  Гуменна Наталія Петрівна – 4 – А клас
  Навіцький Олександр Володимирович – 4 – Б клас
  Медведь Оксана Петрівна – 4 – В клас
  Шмига Наталія Григорівна – 5 – А клас
  Загурська Юлія Анатоліївна – 5 – Б клас
  Данилюк Олена Віталіївна – 5 – В клас
  Беліцька Валентина Ігорівна – 6 –А клас
  Бєлаш Лариса Олексіївна – 6 – Б клас
  Груша Олена Сергіївна – 6 – В клас
  Макарчук Людмила Степанівна – 7 – А клас
  Гаптар Людмила Григорівна – 7 – Б клас
  Ковальчук Лілія Ельнурівна – 7 – В клас
  Ковальчук Віта Анатоліївна – 8 – А клас
  Порада Яна Олександрівна – 8 – Б клас
  Ровенська Оксана Петрівна – 8 – В клас
  Пилипюк Лілія Володимирівна – 9 – А клас
  Савчук Альона Миколаївна – 9 –Б клас
  Марушкевич Олена Володимирівна – 9 – В клас
  Гичук Лілія Миколаївна – 10 – А клас
  Танцюра Сергій Іванович – 10 – Б клас
  Зайцева Валентина Дмитрівна – 10 – В клас
  Машук Зоя миколаївна – 11 – А клас
  Палилюлько Тамара Петрівна – 11 – Б клас

   


  ПОЛОЖЕННЯ
  про раду Нетішинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4
   
  І. Загальні положення
   
  1.1.  Відповідно до пункту 63 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000р. № 964 ’’Про затвердження Положення про загальний навчальний заклад’’ та інформаційного збірника МО та НУ №8 2001р. ’’Примірне положення про раду загальноосвітнього навчального закладу’’, у навчальних закладах системи загальної освіти усіх типів та форм власності створюється рада загальноосвітнього закладу.
  1.2.  Рада ЗОШ №4 – це постійнодіючий у період між загальними зборами (конференціями) орган громадського самоврядування.
  1.3.  У своїй діяльності рада керується Законами України ’’Про освіту’’, ’’Про загальну середню освіту’’, Статутом школи, ’’Положенням про раду, загальноосвітнього навчального закладу’’.
   
   
  ІІ. Мета, завдання і принципи діяльності Ради ЗОШ №4
   
  2.1. Метою діяльності ради є:
   
  -            сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;
  -            об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;
  -            формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;
  -            розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;
  -            підвищення ролі громадськості і у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу;
  2.2. Основними завданнями ради є:
   
  -            підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадкістю, державними та приватними інститутами визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;
  -            формування виховного середовища;
  -            створення незалежного педагогічного клімату в навчальному закладі;
  -            сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;
  -            підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;
  -            сприяння організації  дозвілля та оздоровлення учнів;
  -            стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, підтримки обдарованих дітей.
  2.3. Рада ЗОШ №4 діє на засадах:
   
  -            законності, гласності;
  -            колегіальності ухвалення рішень;
  -            добровільності і рівноправності членства.
   
   
  ІІІ. Структура ради та організація її діяльності
   
  3.1. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу (11 чоловік), учнів ІІ-ІІІ ступенів – 11 чоловік, батьків і громадськості – 11 чоловік. Представники в раді загальна їх чисельність визначаються (загальними зборами) конференцією ЗОШ №4.
         Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно (загальними зборами) конференцією.
  3.2. Вибори до Ради проводяться щорічно. На чергових виборах склад ради оновляється не менше ніж на третину.
  3.3. План роботи ради школи затверджується конференцією. Кількість засідань не може бути менше ніж чотири засідання на навчальний рік.
  3.4. Голова ради обирається зі складу ради.
         Головою ради може бути член педагогічної ради школи, представник громадськості, батьки.
         Головою ради не може бути директор та його заступники.
  3.5. Засідання ради скликаються її головою, можуть ініціюватися директором школи, членами ради.
  3.6. Для вирішення поточних питань рада створює постійні та тимчасові комісії. Склад комісій і зміст їх роботи визначається радою (див. додаток).
  3.7. Рішення ради приймається більшість голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.
         У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.
  3.8. Рішення ради доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.
  3.9. У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія яка розглядає спірне питання.
         До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.
   
  3.10.                      Рада школи:
  -            організовує виконання рішень конференцій;
  -            вносить пропозиції щодо зміни типу статуту, профільності навчання, вивчення іноземних мов;
  -            спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи школи та здійснює контроль за його виконання;
  -            разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчального закладу;
  -            затверджує режим роботи навчального закладу;
  -            сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
  -            приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до наголошення випускників навчального закладу золотою медаллю ’’За особливі досягнення у навчанні’’ або срібною меділлю ’’За досягнення у навчанні’’ та нагородження учнів похвальними листами ’’За високі досягнення у навчанні’’ та похвальними грамотами ’’За особливі досягнення у вивченні окремих предметів’’;
  -            разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних  планів, враховуючи можливості, потреби учнів;
  -            погоджує навчальний план на навчальний рік;
  -            заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;
  -            бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про  присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;
  -            виступає ініціатором проведення добродійних акцій (ярмарків, конкурсів);
  -            вносить на розгляд педагогічної ради ат відділу освіти пропозиції щодо морального заохочення учнів та вчителів;
  -            ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;
  -            сприяє залученню батьків до позакласної та позашкільної роботи;
  -            приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;
  -            бере участь в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;
  -            сприяє педагогічній освіти батьків;
  -            організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;
  -            розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;
  -            розглядає зауваження, пропозиції стосовно навчально-виховного процесу в школі.